Eren Erucan

It is better to live one day as a lion, than a thousand days as lamb.

magicalnaturetour:

OMGGs! ~ Happy Caturday Everybody…
Source

magicalnaturetour:

OMGGs! ~ Happy Caturday Everybody…

Source

— 1 week ago with 623 notes
"

1.

Yaşamın, en temelde, bağımsız, kendine yeterli olmaya
çalışmanın süreci olacak -doğumda, tam bağımlıydın;
sonda, ölümde ise, -başarabilirsen- tma bağımsız
olabileceksin.

Ama, ikisinin (doğum ile ölümün) arasında, hep bir
gelişme olacak yaşamın: bir ‘ilerleme’ değil; şu ya da
bu yönde, bir gelişme…

Kendine yeterli olma, bağımsız olma yönünde ise,
gelişmen, hep, başka kişilerle kurduğun ilişkilerin
içinden geçerek yürüdüğün bir yol olacak.

Bağımsızlığın, bağımlılıklardan geçecek.

Yaşamını, ancak bağımlılıkların içinde bağımsız
kılabilirsin -ki, yaşamı özgürleştirmen, onu, sürekli,
bir yerlere bağlayıp, sonra, o yerlerden koparabilmen
olsun.

Yaşam, kopmadan kurtulamaz -
ama bağlanmadan da kopamaz.
Yaşamında kurtuluş, hep, bağlanıp -kendini
bağlayıp- sonra, hep, bağlarını koparman olacak.

18.

Yaşamını birşey beklemeden yaşayacaksın.

Ne çok şey beklediğini biliyorsun;
gene, bekleyeceksin onları (elinde değil bu);
ama beklentilerinin ne ifade ettiklerini,
ne anlama geldiklerini -beklediğin, beklediklerin de,
birgün tutup gelirlerse, onların da
ne ifade edeceklerini, ne anlama geleceklerini -
bilerek yaşayacaksın.

Ne beklediğini bilerek -ama, beklemeden-
yaşayacaksın: en çok beklediğinin de, gelse bile birgün
hiçbirzaman beklediğin anlamda gelmeyeceğini
bilerek…

Yaşamın bir bekleme olacak - ama,
beklemeden yaşayacaksın.

20.

Yaşamın yalnızca anlaşılamaz, bilinemez olmakla
kalmayacak, yer yer, yaşanamaz hale de gelecek:-

Garip, çelişkili yönelmelerinle, kendini öyle durumlara
sokacaksın ki, içinden çıkılamaz bile değil, daha, içine
girilemez bile olacaklar.

Yaşamdan ne istediğini bilememekle de
kalmayacaksın - bakacaksın ki,
ne olduğunu bilmediğin şeyler istemişsin;
istediğinin ne olduğunu bilmeden de,
ne olduğunu bilmediğin şeyler yapmışsın.

Çelişkili eylemlerinle hem kendini hem de ilişkide
olduğun kişileri öyle durumlara sokmuş olacaksın ki,
sen de onlar da, ne yapılabileceğini bilemediğiniz
durumlarda kalacaksınız.

Anlaşılamaz, bilinemez, giderek, yaşanamaz bir yaşam
yaşayacaksın -bunu, üstelik, ötekilere de yaşatacaksın.

Yaşam yaşanamaz olacak -
senin için de, ötekiler için de…

Yaşamı yaşayamayacaksın-ız.


22.
Ancak arada bir gerçekten yaşayacaksın :
duygusal olarak “unutulmaz bir an” denen
yaşam aralıklarından birinde, tam kendin olarak,
tam kendisiyle yüzyüze geldiğin bir başka kişiyle
birlikte, birşey yaşadığında (bir sevinç, bir acı…)
— o zaman gerçekten yaşarsın.

Ama bu “an”ları son derece seyrek yaşarsın
(kimi insanlar —çoğunluk— bunları hiç yaşamaz
belki); son derece de kısa… gene de, bunların sağladığı
anlam yoğunluğu, yaşamının bütün geriye kalan
çölünü yeşertmeye yetecek.


29.

Yaşamında, şu bile olabilecek:-
Kendi bağımsızlaşma sürecin içindeki eylemlerinle,
bir başka kişinin bağımlılık koşullarını
kurabileceksin -bunu ‘istemeden’
yaptığını da tam olarak söyleyemeceksin,
kendi kendine bile; o kişiye ise… -işte, ona
söyleyebileceğin herhangi birşey,
gene, aynı sonuca varacak!

Bu bile olabilecek…

30.

Yaşamında, sevdiklerin
-ve seni sevdiklerini söyleyenler-
senin özlediğin ön-düşüncesiz, hazırlıksız,
kendiliğinden, geldiği-gibi birlikteliğe hazır olsalardı,
girebilselerdi, mesele olmazdı ki - ama değiller…

Hiç bulamayacaksın bir sevdiğini böyle
- hiçbir sevdiğin de böyle olmayacak.

Hatalı olan, ya senin beklentin -
ya da - -
çek kuyruğunu!…

37.

Yavaş yaşayacaksın - bir tür hayretle seyredeceksin
yaşamının kendi önünde biçimlenişini; bir yandan da,
bir garip yaşantı yoluyla, yaşamının zaten bu yönde
biçimleneceğini önceden bildiğin duygusunu
duyacaksın.

Yavaş yavaş, şaşmaz adımlarla olacağına varacak
yaşamın -sen de, hayretle seyrederken
onun oluşumunu, bileceksin ki, zaten,
böyle olacaktı işte..

Yaşamını, hayretle, bileceksin.

38.

Yaşamın en küçük eyleri bile bakım ister:
ufak ayarlamalar,düzenlemeler,onarımlar…


Ya büyük şeyleri?…
-Yaşamın büyük şeyleri yoktur ki;
yaşamın herşeyi küçüktür, ufacıktır, ayrıntıdır.

Oruc Aruoba

"
— 2 weeks ago
#yaşam  #orucaruoba  #hayat 

When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace.

— 1 month ago with 1 note
#jimi hendrix  #love  #peace  #power  #sevgi  #güç